Telefoon

+31 630063208

Email

info@zwangermetmarlies.nl

PRIVACYVERKLARING

Massagepraktijk Marlies, gevestigd aan Speenkruidstraat 11, 3765 AA Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen je dan ook om ons privacybeleid regelmatig door te nemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk Marlies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Massagepraktijk Marlies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Medische gegevens
 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestanden en gegevens over de uitgevoerde  (massage)behandeling en ieder contact

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Massagepraktijk Marlies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn tijdens en na de massage en behandeling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Vanwege de wettelijk verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;

Geautomatiseerde besluitvorming
Massagepraktijk Marlies neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Massagepraktijk Marlies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Het door jou ingevulde intakeformulier en de werkaantekeningen (cliëntendossier) wordt niet langer dan 7 jaar na het laatste contact bewaard.

De financiële administratie wordt maximaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk Marlies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massagepraktijk Marlies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat te doen bij een datalek
Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij een mogelijk onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten.

Wanneer Massagepraktijk Marlies ontdekt dat er een datalek is of is geweest en er is een aanzienlijke kans dat dit datalek nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens die ik verwerk dat stel ik je onmiddellijk hiervan op de hoogte.

Vervolgens overleg ik met jou over:

 • De aard van het datalek;
 • Het risico dat jij en ik hiermee lopen, hebben gelopen of hadden kunnen lopen;
 • De maatregelen die ik tref of al getroffen heb om het datalek op te lossen of om de gevolgen of schade zoveel mogelijk te beperken.

Na onze melding beoordeel jij of het datalek gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar het datalek start dat laat ik dit meteen aan jou weten en werk ik aan dit onderzoek mee.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Massagepraktijk Marlies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Massagepraktijk Marlies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@massagepraktijkmarlies@.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massagepraktijk Marlies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
https://massagepraktijkmarlies.nl
info@massagepraktjjkmarlies.nl
Speenkruidstraat 11
3765 AA Soest
06 3006 32 08

KvK-nummer: 64530590

Chat openen
Stel hier jouw vraag
Stel hier jouw vraag